EuroBonus Shop
Navigation
ProdukterPresentkortKundservice
EuroBonus Shop

Villkor

1. Allmänt

SAS EuroBonus Shop drivs av Awardit CLS AB (556578-1571) och dess koncernbolag (nedan benämnd “Handlaren”, “vi” eller ”oss”) på uppdrag av SAS EuroBonus. SAS EuroBonus Shop är en del av EuroBonus bonusprogram. SAS EuroBonus Shop är enbart till för EuroBonus-medlemmar. Handlaren driver SAS EuroBonus Shop på saseurobonusshop.com ( “Sajten“). SAS EuroBonus Shop är en butik i vilken EuroBonus-medlemmar har möjlighet att köpa produkter/tjänster och att göra donationer genom lösa in poäng. Kontaktuppgifter till oss hittar du på Sajten.

På Sajten, har du möjlighet att köpa produkter och tjänster (gemensamt benämnda ”Belöningar”) med hjälp av EuroBonus-poäng, eller en kombination av EuroBonus-poäng och kontanter. För varje beställning på Sajten, måste du använda minst ett EuroBonus-poäng. Du har också möjlighet lämna donationer eller bidrag till välgörenhet eller andra institutioner som finns i SAS EuroBonus Shop genom att lösa in EuroBonus-poäng. Donationer i SAS EuroBonus Shop kan endast göras med EuroBonus-poäng och inte med kontanter.

2. Avtal och beställning

Följande villkor ("Villkoren") gäller för alla beställningar som du som konsument (nedan kallad "du" eller "kunden") gör på Sajten. Ett avtal ingås mellan dig och Handlaren. För att kunna göra en beställning via Sajten måste du acceptera Villkoren. En beställning innebär att du accepterar och förstår dessa Villkor och förbinder dig att följa dem i dess helhet. Det är därför viktigt att du läser och förstår Villkoren innan du gör din beställning. Genom att acceptera dessa Villkor samtycker du vidare till vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy nedan.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren utan varsel. Eventuella ändringar av Villkoren kommer att publiceras på Sajten. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker Sajten för att få reda på eventuella ändringar av Villkoren. Den version av Villkoren som är tillgänglig på Sajten när du gör din beställning är den version som gäller för din beställning.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan förvarning dra tillbaka Belöningar som är tillgängliga i SAS EuroBonus Shop. Om en Belöning är slutsåld och inte finns tillgänglig hos leverantören, kan alla beställningar som innehåller Belöningen komma att försenas eller annulleras.

Ett avtal om köp där dessa Villkor gäller ingås först när vi skriftligen bekräftat din beställning och du fått e-post med vår orderbekräftelse. Vi strävar efter att du ska få orderbekräftelsen senast 1 timme efter det att vi mottagit din beställning. Du kan återkalla din beställning fram tills dess den bekräftats av oss.

3. Kunduppgifter

Innan en beställning görs genom Sajten behöver du logga in på ditt EuroBonus-konto med hjälp av knappen "Logga in" längst upp till höger. Sajten hämtar då dina personuppgifter från ditt EuroBonus-konto och du bekräftar att den lämnade informationen är fullständig och korrekt. Du ansvarar för felaktigt lämnade uppgifter. Information om hur vi behandlar personuppgifter finns i vår integritetspolicy nedan.

Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja ditt användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att uppgifter med användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan få tillgång till dem. Vid misstanke om att obehörig känner till ditt lösenord ska du omgående ändra dina inloggningsuppgifter. Vid misstanke om att någon obehörigen fått tillgång till dina inloggningsuppgifter bör du genast anmäla detta till SAS Contact Center.  Du ansvarar för alla beställningar som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

Om du bryter mot Villkoren har vi rätt att avsluta eller förändra innehållet på ditt konto på Sajten.

4. Priser och betalning

4.1 Betalning med EuroBonus-poäng:

Vid köp av Belöningar kan du bara använda den mängd EuroBonus-poäng som finns tillgänglig på ditt konto vid köptillfället. EuroBonus-poäng som är upplupna och har som har tagits bort från ditt konto vid den tidpunkt du lägger beställningen är inte tillgängliga för användning vid köp. EuroBonus-poäng har en giltighetstid på 4-5 år och förfaller månadsskiftet till den månad som du gick med i EuroBonus. Om du inte har tillräckligt med EuroBonus-poäng tillgängliga på ditt konto vid tidpunkten för köpet, eller om du föredrar att betala endast en del av beställningen med EuroBonus-poäng, kan du betala mellanskillnaden kontant (med betalkort eller kreditkort) i enlighet med dessa Villkor. EuroBonus-poäng kommer att debiteras från ditt konto så snart som ett objekt har köpts. Du väljer själv om du vill betala fraktkostnaden kontant eller med EuroBonus-poäng.

4.2 Betalning via betalkort eller kreditkort:

Vid kontant betalning med betalkort eller kreditkort används, en säker, PCI-kompatibla Kreditkorts Internet Gateway Tjänst som tillhandahålls av DIBS. Kommunikationen med betalnings gatewayen är krypterade med https. För att genomföra betalningen måste du fylla i ditt kortnummer, utgångsdatum och CVV/CVC-kod. Det beloppet som visas i kassan på Sajten kommer att debiteras när du bekräftar din beställning i kassan.

4.3 Omräkningsförhållande

Antalet EuroBonus-poäng som krävs för att köpa en Belöning bestäms av SAS EuroBonus. SAS EuroBonus har rätt att när som helst ändra antalet EuroBonus-poäng som krävs för att köpa en Belöning. Omräkningsförhållande av EuroBonus-poäng kan skilja mellan Belöningar.

4.4 Omräkning till kontanter

Det är inte möjligt att omvandla EuroBonus-poäng till kontantbelopp att utbetala till dig eller någon annan person för din räkning, detta gäller även vid returnering av en Belöning eller vid avslutande av EuroBonus-medlemskap.

4.5 Poäng vars giltighetstid är på väg att löpa ut

Om en Belöning har köpts med EuroBonus-poäng vars giltighetstid är på väg att löpa ut vid beställningen (helt eller delvis) och om en sådan beställning annulleras eller returneras efter den dag då sådana EuroBonus-poängs giltighetstid har löpt ut, kan de EuroBonus-poäng vars giltighetstid löpt ut som använts för beställningen inte återbetalas. Mer information om EuroBonus-poäng vars giltighetstid är på väg att löpa ut kan hittas i EuroBonus-policyn.

4.6 Skatter och avgifter

Priser på Sajten anges i svenska kronor (SEK), norska kronor (NOK), danska kronor (DKK) eller Euro (EUR), beroende på de språk- och valutainställningar du surfar med, och inkluderar mervärdesskatt. För alla beställningar tillkommer en fraktavgift, vilken är beroende av beställningens storlek och begärd leveransadress. Fraktavgiften anges i kassan där totalkostnaden för beställningen visas.

5. Leverans

5.1 Transport

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med beställning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 14 dagar räknat från det att vi skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Vid försenad leverans, kommer vi att informera dig om detta och fortsätta att bevaka beställningen. Om den specifika produkten är tillfälligt slut, kan leveransen ta längre tid. I ett sådant fall kommer vår kundtjänst att kontakta dig för att lämna ytterligare information. Om inte annat uttryckligen avtalats och om en leverans är försenad mer än 30 arbetsdagar och det inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

När din beställning skickas från vårt lager kommer du att få ett e-postmeddelande innehållande t.ex. ett spårningsnummer så att du kan spåra din beställning.

Vanligtvis ska paket hämtas personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var paket ska hämtas eller mottas. Aviseringar skickas via e-post och/eller vanlig post och, om du lämnat mobilnummer, även via kostnadsfritt SMS. Endast i undantagsfall skickas aviseringar med vanlig post.

5.2 Outhämtade försändelser

Om leverans eller avhämtning försenas genom att du på orimliga grunder vägrar ta emot försändelsen eller om du inte inom två veckor efter vårt första leveransförsök till dig accepterar leveransen eller hämtar produkten på avhämtningsstället har vi (utan att det påverkar våra andra rättigheter och möjligheter) rätt att:

a) kräva dig på en avgift för rimliga lagerkostnader och eventuella andra kostnader som rimligen kan uppstå för oss;

och/eller

b) inte längre erbjuda leverans eller avhämtning av produkten och meddela dig att vi omedelbart häver Avtalet. I sådant fall kommer vi återbetala köpsumman till dig eller till ditt kredit- eller betalkortsföretag. Vi förbehåller oss rätten behålla ett belopp för de eventuella skäliga administrationskostnader som kan ha uppkommit för oss på grund av förseningen. Sådana administrationskostnader kan exempelvis utgöras av kostnader för leveransförsök, kostnader för att skicka tillbaka produkten samt eventuella lagerkostnader enligt punkt a) i denna paragraf.

Poäng som löpt ut kan inte återföras. Vid ej uthämtad vara utgår en straffavgift om 149 sek.

5.3 Ångerrätt

Om du ångrar det du har beställt och det redan har skickats så har du 14 dagars returrätt enligt Konsumentköplagen från den dag du tagit emot varan eller hämtat ut den på uthämtningsstället. Villkoret är givetvis att varan är oanvänd och att den returneras komplett i sitt originalemballage. Bifoga följesedeln/kvittot som medföljer leveransen. Ångerrätten gäller dock inte: (a) varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel; (b) varor med bruten plombering som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (t.ex. underkläder, kosmetiska produkter, badkläder, hårtorkar och liknande produkter, rakapparater, eltandborstar, vågar, värmedynor och fotbad); (c) en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal; (d) ljud- eller bildupptagningar (t.ex. en CD-skiva) eller datorprogram med bruten plombering; eller (e) digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (t.ex. datorprogram, applikationer, spel, musik, presentkort, värdecheckar, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning, direkttillgång eller direktuppspelning). Vid köp av digitala produkter godkänner du att leveransen påbörjas vid slutförandet av köpetPå hygienartiklar och förbrukningsartiklar gäller inte ångerrätten om förpackningen är bruten. Återbetalning av produkten sker via Awardit CLS . Enligt ångerrätten får du själv stå för returkostnaden. Skulle varan skadas eller komma bort då du återsänder den till Awardit CLS så är du betalningsansvarig. Vi löser inte ut returer skickade till oss mot postförskott eller rek. Återbetalning utgår först när returen kommit till vårt lager och betraktas som godkänd i enlighet med ovanstående villkor. Observera! Returer ska alltid meddelas kundtjänst innan eventuell återsändelse av produkter sker.

Baspoäng

Det går inte att ångra köpet av Baspoäng. Genomför inte ditt köp om du inte är helt säker. Tänk på att Baspoängen bakdateras 123 dagar från transaktionsdagen när de sätts in på ditt konto. Köp dem därför inte för tidigt så att de köpta Baspoängen kommer in på den tidigare kvalificeringsperioden.

5.4 Reklamation

Om en vara inte lever upp till förväntningarna på grund av ett fel, har du rätt att göra en anmälan inom tre år från den dag du fick Belöningen. Detta gäller ursprungliga tillverkningsdefekter eller andra defekter i Belöningen som redan belastade Belöningen vid tidpunkten för köpet. Om ett problem uppstår med Belöningen, bör du kontakta kundservice inom en rimlig tid efter det att problemet visade sig eller när det blev uppenbart för dig. Reklamation inom två (2) månader från det att du upptäckte felet anses alltid ha lämnats inom rimlig tid.

5.5 Garantier

En del av våra Belöningar kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive Belöning finns på Sajten eller i dessa Villkor. Garantier som lämnas av tillverkaren av en Belöning kan förlänga den period som nämns i punkt 5.3. Garantitider varierar mellan Belöningar och i förekommande fall beroende på vilken del av Belöningen som uppvisar problemet. Garanti gäller inte för fel som uppstår på grund av felaktig användning, onormal hantering eller om varan har manipulerats på något sätt.

Om du har frågor angående en produkts garantier, vänligen kontakta vår kundservice.

5.6 Transportskador

Vänligen kontakta kundservice omedelbart om produkten har skadats under transporten från lagret till dig. Vid retur av en produkt ansvarar du för eventuella skador i samband med transporten.

6. Bilder och färger

Vi ansvarar inte för slutförsäljningar av Belöningar och reserverar oss för bild- och tryckfel på Sajten, t.ex. fel i produktbeskrivningen, felaktiga priser och prisjusteringar (exempelvis ändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående lagernivåer. Vi har rätt att korrigera fel och ändra eller uppdatera informationen och/eller ordern när som helst. Om fel pris har lämnats för en Belöning som du har beställt, kommer vi att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det ändrade priset innan vi fortsätter med beställningsprocessen. All bildinformation på Sajten ska endast anses vara illustrationer. Sådana illustrationer garanterar inte att återge det exakta antalet produkter som du får eller Belöningens exakta utseende, funktion eller ursprung. Vi är inte ansvariga för någon information på Sajten från tredje part.

7. Javascript

För att använda SAS EuroBonus Shop måste Javascript vara aktiverat i din webbläsare.

8. Integritetspolicy

Du kan läsa hela vår integritetspolicy här.

9. Kryptering

All information som överförs mellan SAS EuroBonus-shop och din dator är krypterad med https.

10. Länkar

Sajten kan innehålla länkar till andra webbplatser för att hjälpa besökarna att hitta mer information om specifika ämnen. Sådana webbplatser är utanför Handlarens och/eller SAS EuroBonus kontroll. Handlaren och/eller SAS EuroBonus tar inte ansvar för din personliga integritet eller innehållet på sådana sidor.

11. Force Majeure

Handlaren är inte ansvarig för fullgörandet av sina åtaganden på grund av omständighet utför dennes kontroll, som direkt eller indirekt, hindrar eller gör det olönsamt att producera, leverera eller frakta till dess att sådan omständighet har avlägsnats (force majeure). Sådana omständigheter ska anses omfatta strejk, transportbrist, import- och exportförbud eller andra förhållanden som ligger utanför Handlarens kontroll. Om en force majeure situation varar längre än 2 månader och din beställning inte har levererats, har både du och Handlaren rätt att annullera beställningen utan ytterligare sanktioner eller kostnader.

12. Upphovsrätt och Varumärken

Vi eller våra licensgivare äger Sajten och allt dess innehåll. Informationen är bl.a. skyddad av immateriella rättigheter och marknadsföringslagstiftning. Detta innebär att varumärken, företagsnamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan vårt skriftliga medgivande.

13. Tillämplig lag och tvister

I händelse av tvist följer vi beslut fattade av Allmänna reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder.

Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt och ska avgöras av svensk domstol.

Dessa Villkor fastställdes av Awardit CLS AB AB 2019-11-26.