EuroBonus Shop
Navigation
ProdukterPresentkortKundservice
EuroBonus Shop

WaterAid

Endast poäng

WaterAid

Endast poäng
1 000 poäng

Produktbeskrivning

Brist på rent vatten och sanitet drabbar flickor och kvinnor värst. Varje dag spenderar kvinnor och barn 200 miljoner timmar på att hämta vatten, och var tionde skolflicka i Afrika tvingas sluta skolan när de får mens eftersom det saknar toaletter och rent vatten.

Över 650 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten. 2,3 miljarder har inte en toalett att gå på, det är var tredje människa. 900 barn dör varje dag i sjukdomar orsakade av dåligt vatten. Det är ett barn varannan minut.

Tillgång till rent vatten och sanitet är avgörande för en jämställd värld. Det är avgörande för utbildning, hälsa, säkerhet, värdighet och överlevnad. Det ger kvinnor tid över till annat, som att ägna sig åt odling, familj eller en egen verksamhet. Det betyder att de kan ta första stegen ut ur fattigdom.

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en bättre värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid påverkar även beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

WaterAid har verksamhet i 37 länder och sedan starten 1981 har 23 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 21 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009.

Donationer går inte att returnera.