EuroBonus Shop
Navigation
ProdukterPresentkortKundservice
EuroBonus Shop

Vi-Skogen

Endast poäng

Vi-Skogen

Endast poäng
1 000 poäng

Produktbeskrivning

Träd ger hungriga barn hopp!

Du kan göra skillnad för dem som drabbas hårdast av klimatförändringarna.

Genom trädplantering och utbildning ger Vi-skogen utsatta människor möjlighet att skaffa sig inkomster och mat på bordet – samtidigt som klimatet blir bättre. Bekämpa fattigdom och klimathot nu.

Vi-Skogen arbetar i Kenya, Uganda och Tanzania - tre länder som har påverkats svårt av avskogning och klimatförändring och som under många år har genomlidit de förödande effekterna för både människa och natur. Vi-Skogen är unika i det att fokusera på både människan och hållbarhet!

Genom skogsjordbruk - att plantera träd tillsammans med grödor och boskap och stärka lantbruksorganisationer, möjliggör Vi-Skogen för småbrukarfamiljer att förbättra deras försörjningsmöjligheter.

Skogsjordbruk, som är Vi-Skogens kärnverksamhet, förser ökad tillgång till mat, tillgång till hållbara energikällor och högre inkomst. Hållbart jordbruk bidrar till reducerad klimatförändring och skyddar mot de negativa effekterna av klimatförändring. Det bidrar också till ökad biologisk mångfald.

Sedan starten 1983 har Vi-Skogen bidragit till planteringen av över 148 miljoner träd och har under de senaste tio åren stöttat drygt 2,4 miljoner människor att ta sig ur fattigdom.

Vi-Skogen arbetar också med certifierad klimatkompensation. Vårt arbete bidrar primärt till 5 av de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals) (1 -Ingen fattigdom, 2 - Ingen hunger, 5 - Jämställdhet, 13- Bekämpa klimatförändringarna och 15 - Ekosystem och biologisk mångfald.