EuroBonus Shop
Navigation
ProdukterPresentkortKundservice
EuroBonus Shop

SAS YOU ASSIST

Endast poäng

SAS YOU ASSIST

Endast poäng
5 170 poäng

Produktbeskrivning

SAS YOU ASSIST är en välgörenhetsorganisation som grundades av SAS anställda för 40 år sedan. Fokus ligger på att ge behövande barn i fattiga länder möjlighet till bättre liv genom skolgång och bättre hälsa. Det kan handla om att bygga eller rusta upp en skola eller ett barnhem eller ordna transporter så handikappade barn ska kunna ta sig till skolan. Vi riktar in oss på konkreta insatser och projekt som vi kan se och mäta resultatet av. Ett viktigt kriterium för projekten är att vi får kontinuerlig och noggrann uppföljning av en ansvarig person på plats samt att vi besöker projekten regelbundet. Arbetet drivs ideellt och 95% av alla bidrag går till projekten. Projekt vi stödjer finns bland annat i Kenya, Sri Lanka, Indien och Filippinerna.

Projekt 1 - Skollunch för en elev
Ett barn får lunch varje skoldag under ett helt skolår.

Ofta är skolan den fasta punkten i tillvaron med rutiner som hjälper barnen att känna sig trygga. Det är en plats för lärande och lek. En lunch mitt på dagen hjälper barnen att kunna koncentrera sig och leka lite extra på rasten. Tyvärr saknar skolan och föräldrarna helt enkelt ekonomiska resurser att erbjuda skollunch eller skicka med matsäck. Ditt bidrag är därför extra uppskattat då den ger en elev näring och energi genom en lunch varje skoldag under ett helt skolår.

Projekt 2 - Skolmaterial för en elev
Ett barn får skolmaterial som räcker under ett helt skolår.

Hjälp en skola med att tillhandahålla skolmaterial till barnen. Genom att köpa ett skolpaket hjälper du oss att stötta skolorna med böcker, pennor och annat undervisningsmaterial.

Mer info om våra projekt

Donationer går inte att returnera.