EuroBonus Shop
Navigation
ProdukterPresentkortKundservice
EuroBonus Shop

Läkare utan gränser

Endast poäng

Läkare utan gränser

Endast poäng
1 000 poäng

Produktbeskrivning

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Varje år bistår vi miljontals människor med sjukvård och humanitär hjälp i över 60 länder runt om i världen. Vi finns där behoven är som störst och värnar om att ge omsorg till de mest utsatta grupperna. Förutom humanitära insatser i kris- och konflikthärdar bekämpar vi sjukdomar som malaria, tuberkulos och hiv/aids. Dessutom rycker vår personal omgående ut i samband med jordbävningar, översvämningar och andra naturkatastrofer.

Vi är oftast först på plats - vår utrustning är redan packad - och vi vet att hjälpen når fram. Tillsammans gör vi skillnad!

Donationer går inte att returnera.