Personvernpolicy

Datavern er svært viktig for Awardit CLS og vi ønsker å være åpne om hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Derfor har vi utarbeidet en policy for hvordan personopplysningene dine skal behandles og beskyttes.

Hvem er personopplysninger ansvarlig for behandling av dine personopplysninger?

Det svenske selskapet, Awardit CLS AB («Awardit») er personopplysningsansvarlig for noe av personopplysningsbehandlingen som skjer i forbindelse med din endring av SAS EuroBonus Shop ("Butikken") og er dermed ansvarlig for slik behandling i henhold til gjeldende databeskyttelsesbestemmelser. Du kan lese mer om hvordan Awardit CLS behandler dine personopplysninger nedenfor.

Awardit CLS AB
Gamlestadsvägen 2
415 02 Göteborg
Sverige

Foretaksregister: Bolagsverket/Swedish Companies Registration Office
Foretaksnummer: 556578-1571
MVA-registreringsnummer: MVA nr. SE556578157101

Det svenske selskapet, SAS EuroBonus AB (“SAS EB”) er ansvarlig for personopplysningsbehandling som skjer i forbindelse med at du får tilgang til Butikken, din betaling av ditt nettkjøp med EuroBonus-poeng og utformingen og administrasjonen av din brukerkonto. For ytterligere informasjon om hvordan SAS EB behandler dine personopplysninger i forbindelse med bruk av Butikken, viser vi til SAS EBs personvernpolicy for Eurobonus-medlemmer.

Hvor lagrer vi opplysningene dine?

Opplysningene vi samler inn om deg lagres innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (“EØS”) men kan også overføres til og behandles i et land utenfor EØS. Alle slike overføringer av personopplysninger utføres i samsvar med gjeldende lovverk.

For overføringer utenfor EØS, vil Awardits bruke standardkontraktsbestemmelser og Privacy Shield som sikkerhetstiltak for land uten en adekvat avgjørelse fra Europakommisjonen.

Hvem har tilgang til opplysningene dine?

Opplysningene dine kan komme til å deles innen Awarditskonsernet. Crossroads Loyalty Solutions AS vil kun opptre som behandler av personopplysninger, og behandler personopplysningene på vegne av det svenske selskapet.

Vi formidler/selger/bytter aldri opplysningene dine til tredjepart i markedsføringsøyemed utenfor Awarditskonsernet. Opplysninger som videresendes til tredjeparter vil kun brukes til å tilby deg våre tjenester. Du kan se de forskjellige kategoriene av tredjeparter under hver spesifikk prosess nedenfor.

Hva er den juridiske bakgrunnen for behandling av personopplysninger?

For hver spesifikk behandling av personopplysninger vi innhenter fra deg, vil vi informere deg om hvorvidt innhentingen er lovfestet eller påkrevd for å inngå en kontrakt, og om du er forpliktet til å oppgi personopplysningene og hvilke konsekvenser det kan ha hvis du velger å ikke gjøre det.

Hvilke rettigheter har du?

Rettighet til tilgang:

Du har til enhver tid rett til å be om informasjon om personopplysningene vi oppbevarer om deg. Kontakt Awardits og du vil få tilsendt personopplysningene dine via vårt kontaktskjema.

Rettighet til overførbarhet:

Når Awardits behandler personopplysningene dine på automatisk vis, på grunnlag av ditt samtykke eller basert på en avtale, har du rett til å få overført en kopi av opplysningene i en strukturert, alminnelig og maskinlesbar stand til deg eller til en annen part. Dette gjelder kun de personopplysningene du har oppgitt til oss.

Rett til korrigering:

Du har rett til å be om korrigering av personopplysningene dine dersom de ikke er korrekte, og dette inkluderer retten til å utfylle ufullstendige personopplysninger.

Hvis du har en konto hos Butikken, kan du redigere personopplysningene dine på konto- eller medlemskapssidene.

Rett til sletting:

Du har rett til å slette hvilke som helst personopplysninger behandlet av Awardits når som helst, bortsett fra i følgende situasjoner:

 • du har en pågående sak hos Kundeservice
 • du har en åpen bestilling som ikke er sendt ennå eller bare er delvis sendt
 • du har uoppgjort gjeld hos Awardits, uavhengig av betalingsmetode
 • du mistenkes for eller har misbrukt våre tjenester i løpet av de siste fire årene
 • gjelden din har blitt solgt til en tredjepart i løpet av de siste tre årene, eller i løpet av det siste året for avdøde kunder
 • kredittsøknaden din har blitt avvist i løpet av de siste tre månedene
 • hvis du har utført et kjøp, vil vi beholde personopplysningene dine i forbindelse med transaksjonen for å overholde bokføringsreglene

Rett til å protestere på behandling av personopplysninger på grunnlag av legitime interesser:

Du har rett til å protestere på behandlingen av personopplysningene dine når dette er basert på de legitime interessene til Awardits. Awardit vil ikke fortsette å behandle personopplysningene dine med mindre vi kan vise til en legitim grunn for behandlingen som tar presedens over dine interesser og rettigheter på grunnlag av våre lovfestede rettigheter.

Din rett til å protestere på direkte markedsføring:

Du har rett til å protestere på direkte markedsføring, inkludert profilanalyser utført med tanke på direkte markedsføringsformål.

Du kan velge å ikke lenger motta direkte markedsføring ved å følge instruksene på slutten av hver e-mail med markedsføring.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet:

Hvis du mener Awardit har behandlet personopplysningene dine på en måte som ikke er korrekt, kan du kontakte oss via vårt kontaktskjema. Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet.

Rett til begrensning:

Du har rett til å be om at Awardit begrenser behandlingen av personopplysningene dine i følgende tilfeller:

 • hvis du protesterer på behandlingen på grunnlag av Awardit legitime interesser, skal Awardit begrense all behandling av slike opplysninger i påvente av en bekreftelse på den legitime interessen.
 • hvis du hevder at personopplysningene dine ikke er korrekte, skal Awardit begrense all behandling av slike opplysninger i påvente av bekreftelse på nøyaktigheten av personopplysningene.
 • hvis behandlingen er ulovlig, kan du motsette deg sletting av personopplysningene og istedenfor be om at bruken av personopplysningene begrenses.
 • hvis Awardit ikke lenger behøver personopplysningene, men må beholde dem for å forsvare lovfestede rettigheter.

Hvordan kan du utøve rettighetene dine?

Vi tar personvern på alvor, og har derfor egne ansatte i kundeservice som behandler forespørslene dine i henhold til ovennevnte rettigheter. Du får tak i dem via vårt kontaktskjema.

Oppdatering av vår Personvernpolicy:

Det kan hende vi må oppdatere vår Personvernpolicy. Den nyeste versjonen av vår Personvernpolicy er alltid tilgjengelig på nettsidene våre. Vi vil opplyse om viktige endringer i vår Personvernpolicy, for eksempel formålet med å bruke personopplysningene dine, hvem kontrolløren er eller vedrørende rettighetene dine.

Kjøp online

Hvorfor bruker vi personopplysningene dine?

Vi vil bruke personopplysningene dine til å håndtere kjøp online på Butikken ved å behandle bestillinger og returer via våre nettjenester, og sende deg meldinger om leveringsstatus eller om eventuelle problemer med leveringen av varene.

Vi vil bruke personopplysningene dine til å håndtere betalingene dine hvis du betaler med annet enn Euro Bonuspoeng.

Vi vil også bruke opplysningene dine til å håndtere klager og garantisaker for produkter.

Personopplysningene dine blir brukt til å identifisere deg og bekrefte at du er myndig og kan shoppe online, og for å bekrefte din adresse med eksterne partnere.

Vi vil evt. utføre analyser for å finne ut hvilke betalingsmetoder som er tilgjengelige for deg, inkludert din betalingshistorikk og kredittsjekker.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?

Vi vil behandle følgende kategorier av personopplysninger:

 • kontaktinformasjon som f.eks. navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • betalingsinformasjon og betalingshistorikk
 • bestillingsinformasjon
 • IP-adresse

Hvis du har en brukerkonto, vil vi også behandle personopplysninger som er sendt inn i forbindelse med kontoen eller medlemskapet, som f.eks.:

 • konto- eller medlems-ID
 • bestillingshistorikk

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

Opplysninger som videresendes til tredjeparter vil kun bli brukt til å tilby deg tjenestene som er nevnt ovenfor, selskaper som bekrefter adressen din, kommunikasjonsbyråer som sender deg ordrebekreftelser, lager- og distribusjonsleverandører i forbindelse med leveringen av bestillingen din. Leverandører av betalingstjenester for betalingen din. Kredittsjekkbyråer for identitets- og kredittsjekk, samt gjeldsinndrivelsesbyråer.

Vennligst vær oppmerksom på at flere av disse mottakerforretningene har en uavhengig rett eller forpliktelse til å behandle dine personlige data.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine?

Behandlingen av personopplysningene dine er nødvendig for at Awardit skal kunne utføre tjenester som å håndtere og levere ordren din.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

Vi vil beholde opplysningene dine så lenge du er en aktiv kunde.

Direkte markedsføring

Hvorfor bruker vi personopplysningene dine?

Vi vil bruke personopplysningene dine til å sende deg tilbud via e-mail, tekstmeldinger, telefonsamtaler og post.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?

Vi vil behandle følgende kategorier av personopplysninger:

 • kontaktinformasjon som f.eks. e-mailadresse, telefonnummer og postnummer
 • ppdateringer for barn (hvis du velger å oppgi det til oss)
 • kjønn (hvis du velger å oppgi det til oss)
 • hvilke produkter og tilbud du har klikket på

Hvis du har en brukerkonto, vil vi også behandle personopplysninger du har oppgitt i forbindelse med kontoen og medlemskapet, som f.eks.:

 • navn
 • adresse
 • rdrehistorikk
 • hvordan du navigerte og klikket på nettstedet

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

Opplysninger som videresendes til tredjeparter vil kun bli brukt til å tilby deg tjenesten som er nevnt ovenfor, til mediabyråer og tekniske leverandører for distribusjon av fysisk og digital direkte markedsføring.

Vi formidler/selger/bytter aldri opplysningene dine til tredjepart i markedsføringsøyemed utenfor Awarditkonsernet.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine?

Behandlingen av personopplysningene dine er basert på din godkjenning når du samtykker til direkte markedsføring. Et unntak er markedsføring via post, og e-post av informativ karakter, som vil sendes til deg på grunnlag av vår legitime interesse.

Rett til å trekke samtykke:

Du har rett til å trekke ditt samtykke til behandlingen av personopplysningene dine når som helst, og motsette deg direkte markedsføring.

Når du gjør det, vil Awardit ikke kunne sende deg flere tilbud via direkte markedsføring eller informasjon basert på ditt samtykke.

Du kan velge å ikke motta direkte markedsføring ved å følge instruksene i hver post med markedsføring

Kundeservice

Hvorfor bruker vi personopplysningene dine?

Vi vil bruke personopplysningene dine til å håndtere forespørslene dine, og til å behandle klager og garantisaker for produkter og teknisk støtte via e-mail, ev. chat-funksjon, telefon og sosiale medier.

Vi kan også kontakte deg dersom det er et problem med bestillingen din.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?

Vi vil behandle alle opplysninger du gir oss, inkludert følgende kategorier:

 • kontaktinformasjon som f.eks. navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • fødselsdato
 • betalingsinformasjon og betalingshistorikk
 • kredittinformasjon
 • bestillingsinformasjon
 • kontonummer eller medlemsnummer
 • all korrespondanse i saken

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

Opplysninger som videresendes til tredjeparter vil kun bli brukt til å tilby deg tjenestene som er nevnt ovenfor. Dersom du er kunde i Asia, blir personopplysningene dine overført til et eksternt kundeservicebyrå.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine?

Behandlingen av personopplysningene dine er basert på de legitime interessene til Awardits.

Hvor lenge beholder vi opplysningene dine?

Vi beholder opplysningene dine i 12 måneder.

Rett til å protestere på behandling av personopplysninger basert på legitime interesser:

Du har rett til å protestere på behandlingen av personopplysningene dine når dette er basert på de legitime interessene til Awardits. Awardit vil ikke fortsette å behandle personopplysningene dine med mindre vi kan vise til en legitim grunn for behandlingen som tar presedens over dine interesser og rettigheter på grunnlag av våre lovfestede rettigheter.

Konkurranser

Hvorfor bruker vi personopplysningene dine?

Vi vil behandle opplysningene dine når du deltar i konkurransene våre. Personopplysningene dine vil brukes av Awardit til å kontakte deg som deltaker om konkurransen, både før og etter, til å identifisere deg som deltaker, for å bekrefte alderen din, for å kontakte deg hvis du vinner, og til å levere og følge opp leveringen av premier.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?

Vi vil behandle følgende kategorier av personopplysninger:

 • kontaktinformasjon som f.eks. navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • informasjon som har blitt sendt inn i konkurransen

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

Opplysninger som videresendes til tredjeparter vil kun bli brukt til å tilby deg tjenestene som er nevnt ovenfor, til speditører for levering av premier. .

Hva er det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysningene dine?

Behandlingen av personopplysningene dine er basert på ditt samtykke når du velger å delta i en konkurranse.

Rett til å trekke samtykke:

Du har rett til å trekke ditt samtykke til behandlingen av personopplysningene dine når som helst. Når du gjør det, vil Awardit ikke lenger kunne tilby deg de tjenestene som er nevnt ovenfor.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

Vi vil beholde personopplysningene dine i 45 dager etter at konkurransen er avsluttet.

Utvikling og Forbedring

Hvordan bruker vi personopplysningene dine?

Vi vil bruke opplysningene til å evaluere, utvikle og forbedre tjenestene, produktene og systemene for alle kundene våre. For å gjøre dette vil vi ikke analysere opplysningene på individuell basis. All databehandling vil bli utført på pseudonymiserte opplysninger.

Dette inkluderer analyser for å gjøre tjenestene våre mer brukervennlige, som for eksempel ved å modifisere brukergrensesnittet for å forenkle informasjonsstrømmen, eller for å belyse momenter som kundene ofte bruker i våre digitale kanaler, og for å forbedre IT-systemer slik at vi kan øke sikkerheten for besøkende og kunder generelt.

Analysene brukes også til å utvikle og hele tiden forbedre logistikkflyten av varer ved å forutse kjøp, varebeholdning og leveringer i tillegg til ressurskapasiteten vår fra et bærekraftig ståsted, ved å forenkle kjøp og levering.

I tillegg bruker vi opplysningene for å kunne planlegge nye butikker og lager, og til å forbedre produktutvalget.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?

Vi vil behandle følgende kategorier av personopplysninger dersom du velger å oppgi dem til oss:

 • kundenummer
 • land
 • kontoinnstillinger

Vi vil behandle følgende kategorier av personopplysninger dersom du har kjøpt noe:

 • bestillingshistorikk
 • leveringsinformasjon
 • betalingshistorikk

Vi vil også behandle følgende kategorier av personopplysninger i forbindelse med informasjonskapsler/cookies:

 • klikkhistorikk
 • navigasjon og søkehistorikk

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

Opplysninger som videresendes til tredjeparter vil kun bli brukt til å tilby deg tjenestene som er nevnt ovenfor. Vi bruker nettanalyse-selskaper til å analysere online kundeatferd på generell basis.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine?

Behandlingen av personopplysningene dine, for å utvikle og forbedre våre tjenester og produkter, er basert på våre legitime interesser.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

Vi vil beholde opplysningene dine i 24 måneder.

Rett til å protestere på behandling av personopplysninger:

Du har rett til å protestere på behandlingen av personopplysningene dine som er basert på de legitime interessene til Awardit ved å ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema. Kontoen din vil deretter slettes, og vi vil ikke lenger kunne utføre våre tjenester for deg.

Oppfyllelse av rettslige forpliktelser

Hvordan bruker vi personopplysningene dine?

Vi vil bruke personopplysningene dine til å overholde forpliktelser i lover, rettskjennelser og myndighetenes bestemmelser.

Dette inkluderer å bruke personopplysningene dine for å samle inn og verifisere regnskapsdata for å overholde regnskapsføringsregler.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?

Vi vil behandle følgende kategorier av personopplysninger

 • kundenummer
 • rdrenummer
 • navn
 • adresse
 • transaksjonssum
 • transaksjonsdata

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

Opplysningene dine vil deles innen Awarditkonsernet.

Vi vil dele personopplysningene dine med IT-selskaper som leverer regnskapsføringssystemer.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine?
Behandlingen av personopplysningene dine er nødvendig for at Awardit skal kunne oppfylle sine rettslige forpliktelser.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

Vi lagrer informasjonen i henhold til regnskapsføringsreglene i ditt land.

Forebygging av misbruk og kriminalitet

Hvordan bruker vi personopplysningene dine?

Vi vil bruke personopplysningene dine til forvaltning av skadeforebygging, ved å forsikre oss om at vilkårene følges og for å avsløre og forebygge misbruk av våre tjenester.

Personopplysningene dine vil brukes til å forhindre og etterforske misbruk av våre tjenester online, tap og svindel, ved å analysere online shopping-atferd.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?

Vi vil behandle følgende kategorier av personopplysninger:

 • kontaktinformasjon som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 • kundenummer
 • bestillingshistorikk
 • leveringsinformasjon
 • betalingshistorikk

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

Opplysninger som videresendes til tredjeparter vil kun bli brukt til formål som er nevnt ovenfor. Vi vil dele opplysningene dine med selskaper for unntaksvis rapportering.

Hendelser og svindel kan bli delt med forsikringsselskaper, rettsinstanser eller lokale og globale rettsmyndigheter for å komplettere etterforskning. Merk at disse mottakerne av personopplysninger har en uavhengig rett eller forpliktelse når det gjelder behandling av opplysningene dine.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine?
Behandlingen av personopplysningene dine, for å forhindre misbruk av våre tjenester, er basert på våre legitime interesser.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

Vi lagrer opplysningene så lenge vi behøver for å forhindre og/eller rapportere svindel og andre lovbrudd.

Rett til å protestere på behandling av personopplysninger:

Du har rett til å protestere på behandlingen av personopplysningene dine som er basert på de legitime interessene til Awardit ved å ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema. Kontoen din vil deretter slettes, og vi vil ikke lenger kunne utføre våre tjenester for deg.

Informasjonskapsler

En informasjonskapsel – cookie – er en liten tekstfil som lagres på din datamaskin eller mobile enhet og hentes opp derfra ved senere besøk. Hvis du bruker våre tjenester, antar vi at du godkjenner bruken av slike informasjonskapsler.
**Hvorfor bruker vi informasjonskapsler? **
Vi bruker sesjonsinformasjonskapsler for eksempel for å sjekke om du er logget inn, og når du legger en vare i din shoppingbag.

Vi bruker både førsteparts- og tredjepartsinformasjonskapsler og brukerdata i aggregert og individuell form i analyseverktøy for å optimere nettstedet og presentere deg med relevant markedsføringsmateriale.

Noen informasjonskapsler fra tredjeparter blir kontrollert av tjenester som vises på våre sider, men som vi ikke har kontroll over. De kontrolleres av tilbydere av sosiale media, så som Twitter, Facebook og Vimeo, slik at brukerne kan dele innhold på nettstedet, og er indikert ved hjelp av deres respektive ikoner.

Vi bruker også informasjonskapsler fra tredjeparter som sporer elementer over hele nettstedet vårt for oss, for å tilby deg markedsføring på andre nettsteder/kanaler.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?

Vi vil kun knytte din informasjonskapsel-ID til personopplysninger du har sendt inn i kassen.

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

Opplysninger som videresendes til tredjeparter vil kun bli brukt til å tilby deg tjenestene som er nevnt ovenfor, analyseverktøy for å innhente statistikk for å optimere nettstedet vårt og presentere deg for relevant materiale.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine?

Vi vil kun knytte informasjonskapslene dine til personopplysningene basert på våres legitime interesser.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

Awardit lagrer ikke personopplysningene dine. Det er enkelt å slette informasjonskapsler fra datamaskinen eller på den mobile enheten ved hjelp av nettleseren. Se under “hjelp” i nettleseren for å finne instruksjoner for hvordan du håndterer og sletter informasjonskapsler. Du kan velge å deaktivere informasjonskapsler, eller å motta et varsel hver gang en ny informasjonskapsel blir sendt til din datamaskin eller mobile enhet. Merk deg at du ikke vil kunne bruke alle funksjoner hvis du slår av informasjonskapsler.