EUROBONUS SHOP
Tillbaka

Köpvillkor

1. Allmänt

SAS EuroBonus Shop drivs av Crossroads Loyalty Solutions AB (556578-1571) och dess koncernbolag (nedan benämnd “Handlaren”, “vi” eller ”oss”) på uppdrag av SAS EuroBonus. SAS EuroBonus Shop är en del av EuroBonus bonusprogram. SAS EuroBonus Shop är enbart till för EuroBonus-medlemmar. Handlaren driver SAS EuroBonus Shop på saseurobonusshop.com ( “Sajten“). SAS EuroBonus Shop är en butik i vilken EuroBonus-medlemmar har möjlighet att köpa produkter/tjänster och att göra donationer genom lösa in poäng. Kontaktuppgifter till oss hittar du på Sajten.

På Sajten, har du möjlighet att köpa produkter och tjänster (gemensamt benämnda ”Belöningar”) med hjälp av EuroBonus-poäng, eller en kombination av EuroBonus-poäng och kontanter. För varje beställning på Sajten, måste du använda minst ett EuroBonus-poäng. Du har också möjlighet lämna donationer eller bidrag till välgörenhet eller andra institutioner som finns i SAS EuroBonus Shop genom att lösa in EuroBonus-poäng. Donationer i SAS EuroBonus Shop kan endast göras med EuroBonus-poäng och inte med kontanter.

2. Avtal och beställning

Följande villkor ("Villkoren") gäller för alla beställningar som du som konsument (nedan kallad "du" eller "kunden") gör på Sajten. Ett avtal ingås mellan dig och Handlaren. För att kunna göra en beställning via Sajten måste du acceptera Villkoren. En beställning innebär att du accepterar och förstår dessa Villkor och förbinder dig att följa dem i dess helhet. Det är därför viktigt att du läser och förstår Villkoren innan du gör din beställning. Genom att acceptera dessa Villkor samtycker du vidare till vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy nedan.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren utan varsel. Eventuella ändringar av Villkoren kommer att publiceras på Sajten. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker Sajten för att få reda på eventuella ändringar av Villkoren. Den version av Villkoren som är tillgänglig på Sajten när du gör din beställning är den version som gäller för din beställning.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan förvarning dra tillbaka Belöningar som är tillgängliga i SAS EuroBonus Shop. Om en Belöning är slutsåld och inte finns tillgänglig hos leverantören, kan alla beställningar som innehåller Belöningen komma att försenas eller annulleras.

Ett avtal om köp där dessa Villkor gäller ingås först när vi skriftligen bekräftat din beställning och du fått e-post med vår orderbekräftelse. Vi strävar efter att du ska få orderbekräftelsen senast 1 timme efter det att vi mottagit din beställning. Du kan återkalla din beställning fram tills dess den bekräftats av oss.

3. Kunduppgifter

Innan en beställning görs genom Sajten behöver du logga in på ditt EuroBonus-konto med hjälp av knappen "Logga in" längst upp till höger. Sajten hämtar då dina personuppgifter från ditt EuroBonus-konto och du bekräftar att den lämnade informationen är fullständig och korrekt. Du ansvarar för felaktigt lämnade uppgifter. Information om hur vi behandlar personuppgifter finns i vår integritetspolicy nedan.

Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja ditt användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att uppgifter med användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan få tillgång till dem. Vid misstanke om att obehörig känner till ditt lösenord ska du omgående ändra dina inloggningsuppgifter. Vid misstanke om att någon obehörigen fått tillgång till dina inloggningsuppgifter bör du genast anmäla detta till SAS Contact Center.  Du ansvarar för alla beställningar som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

Om du bryter mot Villkoren har vi rätt att avsluta eller förändra innehållet på ditt konto på Sajten.

4. Priser och betalning

4.1 Betalning med EuroBonus-poäng:

Vid köp av Belöningar kan du bara använda den mängd EuroBonus-poäng som finns tillgänglig på ditt konto vid köptillfället. EuroBonus-poäng som är upplupna och har som har tagits bort från ditt konto vid den tidpunkt du lägger beställningen är inte tillgängliga för användning vid köp. EuroBonus-poäng har en giltighetstid på 4-5 år och förfaller månadsskiftet till den månad som du gick med i EuroBonus. Om du inte har tillräckligt med EuroBonus-poäng tillgängliga på ditt konto vid tidpunkten för köpet, eller om du föredrar att betala endast en del av beställningen med EuroBonus-poäng, kan du betala mellanskillnaden kontant (med betalkort eller kreditkort) i enlighet med dessa Villkor. EuroBonus-poäng kommer att debiteras från ditt konto så snart som ett objekt har köpts. Du väljer själv om du vill betala fraktkostnaden kontant eller med EuroBonus-poäng.

4.2 Betalning via betalkort eller kreditkort:

Vid kontant betalning med betalkort eller kreditkort används, en säker, PCI-kompatibla Kreditkorts Internet Gateway Tjänst som tillhandahålls av DIBS. Kommunikationen med betalnings gatewayen är krypterade med https. För att genomföra betalningen måste du fylla i ditt kortnummer, utgångsdatum och CVV/CVC-kod. Det beloppet som visas i kassan på Sajten kommer att debiteras när du bekräftar din beställning i kassan.

4.3 Omräkningsförhållande

Antalet EuroBonus-poäng som krävs för att köpa en Belöning bestäms av SAS EuroBonus. SAS EuroBonus har rätt att när som helst ändra antalet EuroBonus-poäng som krävs för att köpa en Belöning. Omräkningsförhållande av EuroBonus-poäng kan skilja mellan Belöningar.

4.4 Omräkning till kontanter

Det är inte möjligt att omvandla EuroBonus-poäng till kontantbelopp att utbetala till dig eller någon annan person för din räkning, detta gäller även vid returnering av en Belöning eller vid avslutande av EuroBonus-medlemskap.

4.5 Poäng vars giltighetstid är på väg att löpa ut

Om en Belöning har köpts med EuroBonus-poäng vars giltighetstid är på väg att löpa ut vid beställningen (helt eller delvis) och om en sådan beställning annulleras eller returneras efter den dag då sådana EuroBonus-poängs giltighetstid har löpt ut, kan de EuroBonus-poäng vars giltighetstid löpt ut som använts för beställningen inte återbetalas. Mer information om EuroBonus-poäng vars giltighetstid är på väg att löpa ut kan hittas i EuroBonus-policyn.

4.6 Skatter och avgifter

Priser på Sajten anges i svenska kronor (SEK), norska kronor (NOK), danska kronor (DKK) eller Euro (EUR), beroende på de språk- och valutainställningar du surfar med, och inkluderar mervärdesskatt. För alla beställningar tillkommer en fraktavgift, vilken är beroende av beställningens storlek och begärd leveransadress. Fraktavgiften anges i kassan där totalkostnaden för beställningen visas.

5. Leverans

5.1 Transport

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med beställning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 14 dagar räknat från det att vi skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Vid försenad leverans, kommer vi att informera dig om detta och fortsätta att bevaka beställningen. Om den specifika produkten är tillfälligt slut, kan leveransen ta längre tid. I ett sådant fall kommer vår kundtjänst att kontakta dig för att lämna ytterligare information. Om inte annat uttryckligen avtalats och om en leverans är försenad mer än 30 arbetsdagar och det inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

När din beställning skickas från vårt lager kommer du att få ett e-postmeddelande innehållande t.ex. ett spårningsnummer så att du kan spåra din beställning.

Vanligtvis ska paket hämtas personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var paket ska hämtas eller mottas. Aviseringar skickas via e-post och/eller vanlig post och, om du lämnat mobilnummer, även via kostnadsfritt SMS. Endast i undantagsfall skickas aviseringar med vanlig post.

5.2 Outhämtade försändelser

Om leverans eller avhämtning försenas genom att du på orimliga grunder vägrar ta emot försändelsen eller om du inte inom två veckor efter vårt första leveransförsök till dig accepterar leveransen eller hämtar produkten på avhämtningsstället har vi (utan att det påverkar våra andra rättigheter och möjligheter) rätt att:

a) kräva dig på en avgift för rimliga lagerkostnader och eventuella andra kostnader som rimligen kan uppstå för oss;

och/eller

b) inte längre erbjuda leverans eller avhämtning av produkten och meddela dig att vi omedelbart häver Avtalet. I sådant fall kommer vi återbetala köpsumman till dig eller till ditt kredit- eller betalkortsföretag. Vi förbehåller oss rätten behålla ett belopp för de eventuella skäliga administrationskostnader som kan ha uppkommit för oss på grund av förseningen. Sådana administrationskostnader kan exempelvis utgöras av kostnader för leveransförsök, kostnader för att skicka tillbaka produkten samt eventuella lagerkostnader enligt punkt a) i denna paragraf.

5.3 Ångerrätt

Vid köp av Belöningar på Sajten gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela oss inom 14 dagar från det att du, eller någon person du uppger, tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Ångerrätten gäller dock inte: (a) varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel; (b) varor med bruten plombering som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (t.ex. underkläder, kosmetiska produkter, badkläder, hårtorkar och liknande produkter, rakapparater, eltandborstar, vågar, värmedynor och fotbad); (c) en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal; (d) ljud- eller bildupptagningar (t.ex. en CD-skiva) eller datorprogram med bruten plombering; eller (e) digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (t.ex. datorprogram, applikationer, spel, musik, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning eller direktuppspelning).

Om du vill ångra köpet ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till oss innan ånger-fristen löpt ut t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post. Du ska ange namn, adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, e-postadress och namn på varan i meddelandet. Du kan också använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram, men detta är frivilligt.

För att du ska hinna utöva ångerrätten i tid räcker det alltså att du skickar ett meddelande att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen löpt ut.

När du utövar din ångerrätt betalar du själv returfrakten och ansvarar för Belöningens skick efter att du mottog Belöningen samt under returfrakten. Varan bör skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong och ska returneras inom 14 dagar räknat från det datum då du meddelade oss att du vill utöva ångerrätten.

När du utövar ångerrätten kommer vi betala tillbaka det belopp du betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Om du valt ett dyrare leveranssätt än vår standardleverans får du själv stå för mellanskillnaden. Vid retur av en del av en order återbetalas inte leveranskost-naden. Vi har rätt att dra av en summa som motsvarar varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde från det belopp som ska återbetalas, om och i den mån värde-minskningen beror på att du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. I enlighet med vad som anges i punkt 4.5 återbetalas inte poäng vars giltighetstid har löpt ut.

Vi betalar tillbaka beloppet snarast, dock senast inom 14 dagar från och med det datum vi tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Vi får dock vänta med återbetalningen tills vi tagit emot varan eller du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ du valde, förutsatt att inte annat överenskommits.

5.4 Reklamation

Om en vara inte lever upp till förväntningarna på grund av ett fel, har du rätt att göra en anmälan inom tre år från den dag du fick Belöningen. Detta gäller ursprungliga tillverkningsdefekter eller andra defekter i Belöningen som redan belastade Belöningen vid tidpunkten för köpet. Om ett problem uppstår med Belöningen, bör du kontakta kundservice inom en rimlig tid efter det att problemet visade sig eller när det blev uppenbart för dig. Reklamation inom två (2) månader från det att du upptäckte felet anses alltid ha lämnats inom rimlig tid.

5.5 Garantier

En del av våra Belöningar kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive Belöning finns på Sajten eller i dessa Villkor. Garantier som lämnas av tillverkaren av en Belöning kan förlänga den period som nämns i punkt 5.3. Garantitider varierar mellan Belöningar och i förekommande fall beroende på vilken del av Belöningen som uppvisar problemet. Garanti gäller inte för fel som uppstår på grund av felaktig användning, onormal hantering eller om varan har manipulerats på något sätt.

Om du har frågor angående en produkts garantier, vänligen kontakta vår kundservice.

5.6 Transportskador

Vänligen kontakta kundservice omedelbart om produkten har skadats under transporten från lagret till dig. Vid retur av en produkt ansvarar du för eventuella skador i samband med transporten.

6. Bilder och färger

Vi ansvarar inte för slutförsäljningar av Belöningar och reserverar oss för bild- och tryckfel på Sajten, t.ex. fel i produktbeskrivningen, felaktiga priser och prisjusteringar (exempelvis ändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående lagernivåer. Vi har rätt att korrigera fel och ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om fel pris har lämnats för en Belöning som du har beställt, kommer vi att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det ändrade priset innan vi fortsätter med beställningsprocessen. All bildinformation på Sajten ska endast anses vara illustrationer. Sådana illustrationer garanterar inte att återge det exakta antalet produkter som du får eller Belöningens exakta utseende, funktion eller ursprung. Vi är inte ansvariga för någon information på Sajten från tredje part.

7. Javascript

För att använda SAS EuroBonus Shop måste Javascript vara aktiverat i din webbläsare.

8. Integritetspolicy

Vi, Crossroads Loyalty Solutions AB (556578-1571) och dess koncernbolag Crossroads Loyalty Solutions AS (984825846) och Crossroads Loyalty Solutions ApS (28988710) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar oss eller som vi samlar in på Sajten genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund, eller som vi har fått samlat från SAS EuroBonus för att administrera dina EuroBonus-poäng. De personuppgifter vi behandlar är ditt namn, e-postadress, orderhistorik, leveransadress, telefonnummer.

Dina personuppgifter används i följande syften: (i) för att hantera och genomföra köp på Sajten, (ii) att analysera kundernas beteende, (iii) för att utvärdera och förbättra vår verksamhet, och (iv) för att uppdatera din adress och kontaktuppgifter.

Personuppgifter om köp på Sajten kommer endast att bevaras i ett år från den dag då de först samlats in eller senare uppdateras om inte annat krävs enligt gällande lag.

Personuppgifter kan delas med våra tjänsteleverantörer (t.ex. IT) för att vi ska kunna driva Sajten och affärspartners för att samordna erbjudanden och aktiviteter. Våra affärspartners får sedan sammanställa personlig information från oss med sin egen personliga information. Den relevanta affärspartner är personuppgiftsansvarig och är den juridiska person som ansvarar för hanteringen av personuppgifterna.

Användningen av dina personuppgifter kan leda till att uppgifter som behandlas både inom och utanför EU, och att dina personuppgifter överförs till och behandlas av andra företag inom vår företagsgrupp för de ändamål som beskrivs ovan i enlighet med tillämpliga lagar och förordningars.

Sådan användning sker alltid med största möjliga omsorg. Genom att godkänna dessa Villkor i samband med köp via Sajten samtycker du till överföring av dina personuppgifter till länder utanför EES.

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till vår adress som anges på Sajten och kan alltså inte skickas per e-post.

Du har också rätt att begära att vi rättar eller radera uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Du kan begära att personuppgifter inte används för direkt marknadsföring genom att kontakta oss

9. Cookies

På vår Sajt använder vi cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Sajten.

Det finns två typer av cookies: 1) en permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid, och 2) en sessionscookie som tillfälligt lagras i datorns minne under den tid en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies för att förbättra Sajten för besökaren t.ex. genom att anpassa Sajten efter besökarens önskemål, val och intressen, säkerställa att besökaren loggat in på Sajten och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker och för att kunna hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg.

Permanenta cookies används för att lagra personliga inställningar hos oss. Sessionscookies används i syfte att lagra en säker förbindelse mellan dig och din session på servern och för att spåra dina rörelser på Sajten. I tillägg sparar vi en sessionscookie på att du samtyckt till vår användning av cookies.

Genom att godkänna Villkoren och använda vår Sajt samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång vår Sajt försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor t.ex. kan du inte genomföra köp genom Siten. Du kan då kontakta kundtjänst för att göra beställningen.

10. Kryptering

All information som överförs mellan SAS EuroBonus-shop och din dator är krypterad med https.

11. Länkar

Sajten kan innehålla länkar till andra webbplatser för att hjälpa besökarna att hitta mer information om specifika ämnen. Sådana webbplatser är utanför Handlarens och/eller SAS EuroBonus kontroll. Handlaren och/eller SAS EuroBonus tar inte ansvar för din personliga integritet eller innehållet på sådana sidor.

12. Force Majeure

Handlaren är inte ansvarig för fullgörandet av sina åtaganden på grund av omständighet utför dennes kontroll, som direkt eller indirekt, hindrar eller gör det olönsamt att producera, leverera eller frakta till dess att sådan omständighet har avlägsnats (force majeure). Sådana omständigheter ska anses omfatta strejk, transportbrist, import- och exportförbud eller andra förhållanden som ligger utanför Handlarens kontroll. Om en force majeure situation varar längre än 2 månader och din beställning inte har levererats, har både du och Handlaren rätt att annullera beställningen utan ytterligare sanktioner eller kostnader.

13. Upphovsrätt och Varumärken

Vi eller våra licensgivare äger Sajten och allt dess innehåll. Informationen är bl.a. skyddad av immateriella rättigheter och marknadsföringslagstiftning. Detta innebär att varumärken, företagsnamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan vårt skriftliga medgivande.

14. Tillämplig lag och tvister

I händelse av tvist följer vi beslut fattade av Allmänna reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder.

Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt och ska avgöras av svensk domstol.

Dessa Villkor fastställdes av Crossroads Loyalty Solutions AB 2015-11-26.