EuroBonus Shop

Leger Uten Grenser/Médecins Sans Frontières

Kun poeng

Leger Uten Grenser/Médecins Sans Frontières

Kun poeng
1 000 poeng

Produktbeskrivelse

Leger Uten Grenser/Médecins Sans Frontières er en internasjonal medisinsk humanitær organisasjon som redder liv og lindrer nød, hvor vi trengs aller mest. Vi hjelper mennesker som er rammet av kriser, krig og naturkatastrofer, uavhengig av politikk, religion eller etnisitet.

Hvert år hjelper vi millioner av mennesker med medisinsk og humanitær hjelp i mer enn 60 land over hele verden. Vi er der behovet er størst og gir omsorg til de aller mest utsatte gruppene. I tillegg til humanitær innsats i krise og konflikt bekjemper vi sykdommer som malaria, tuberkulose og hiv/aids. I tillegg rykker våre ansatte umiddelbart ut i forbindelse med jordskjelv, flom og andre naturkatastrofer.

1 000 poeng = 10 Meslingvaksiner.
5 000 poeng = 17 Malariatester.
10 000 poeng = 15 Stetoskop.

Vi er vanligvis de første til å ankomme - vårt utstyr er allerede pakket - og vi vet at hjelpen når frem. Sammen gjør vi en forskjell!